ابوالفضل عاشقی شرمنده  اولماز

ئولونجه منت دشمنده قالماز

ابوالفضل عاشقی شرمنده  اولماز

ئولونجه منت دشمنده قالماز

بو سقای شهید کربلادی

گر اولسا مشکلون مشکل گشادی

گلر قانلی علم قانلی الینده

ئولنده قبرین اول منزلینده

گوررسن گل جمالین شاد اولارسان

فشار قبریدن آزاد اولارسان

اگر بو التهاب حسرت اولسا

بیزه گورسم مزارون قسمت اولسا

یولون گرد و غبارینلن بورونوخ

او گویچک قبریوی گورک سورونوک